ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Για να κατεβάσετε τον κατάλογο με τις κάμερες στην Αττική κάντε κλικ εδω.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Για την χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης “Αθήνα – Αναλυτικοί χάρτες Λεκανoπεδιoυ Aττικής” των εκδόσεων “Εμβέλεια” (έκδοση 2005-06). Επιλέχτηκε γιατί είναι ο χάρτης που αποτυπώνει το μεγαλύτερο μέρος του νομού Aττικής. Επίσης, όσων αφορά και άλλα κριτήρια, αξιολογήθηκε ως ένας από τους καλύτερους σε σύγκριση με αυτούς που κυκλοφορούν.
Στον κατάλογο χρησιμοποιείται αλφαβητική σειρά. Δίπλα στην αναγραφόμενη τοποθεσία κάθε κάμερας υπάρχει ο αύξων αριθμός της. Μερικές κάμερες έχουν γραφτεί δύο φορές. Αυτό έγινε σε κεντρικούς δρόμους για να έχει τη δυνατότητα κάποιος ανατρέχοντας σε μια οδό (π.χ. Πατησίων) να δει όλες τις κάμερες που υπάρχουν σε αυτό το δρόμο. Έτσι η κάμερα πού είναι τοποθετημένη στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Γαλατσίου έχει καταγραφεί και στο γράμμα “Γ” (για να μπορεί να δει κάποιος και όλες τις κάμερες της Γαλατσίου ανατρέχοντας στο “Γ”) και στο “Π”. Όμως στη μια από τις δύο περιπτώσεις (στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο γράμμα “Γ”) δίπλα στην τοποθεσία δεν υπάρχει ούτε αύξων αριθμός ούτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Έτσι αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη κάμερα θα ανατρέξει στο γράμμα. “π” (δηλ. Πατησίων και Γαλατσίου).
Επίσης δεν έχουν αριθμηθεί και τρεις κάμερες που ανήκουν στο δίκτυο της Αττικής Οδού (στη διασταύρωση με την Κηφισίας και στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου). Σχεδόν σε κάθε διασταύρωση της Αττικής Οδού με άλλους δρόμους υπάρχoυν κάμερες του δικτύου της (δεν αναγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο). Συνήθως κοιτάνε την Αττική οδό και όχι τους άλλους δρόμους. Στα 65 χιλιόμετρα τις Αττικής Οδού υπάρχουν 200 κάμερες. Αυτές τις δύο (στη διασταύρωση με την Κηφισίας) τις καταγράψαμε ενδεικτικά και την τρίτη (Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου) επειδή κοιτάει το κομμάτι του δρόμου από την αρχή της Αττικής Οδού.
Δίπλα σε κάθε τοποθεσία κάμερας αναγράφεται η αντίστοιχη σελίδα στο χάρτη και ο τύπος της κάμερας.
Σε μερικές περιπτώσεις δίπλα στην τοποθεσία αναγράφεται και μια απόσταση. Αυτό σημαίvει ότι η κάμερα δε βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο (διασταύρωση) αλλά λίγο πιο πέρα. Δίπλα στην απόσταση αναγράφεται και η κατεύθυνση προς την οποία απέχει η κάμερα από το συγκεκριμένο σημείο.
Αν και η καταγραφή έχει γίνει προσεχτικά σίγουρα υπάρχουν παραλήψεις και ενδεχομένως και κάποια λάθη. Έτσι όποιος θέλει να πληροφορηθεί για τις κάμερες μιας περιοχής δε πρέπει να βασιστεί απόλυτα σε αυτόν τον κατάλογο. Πρέπει ο ίδιος να ανιχνεύσει την περιοχή.
Όσων αφορά τα καφάο, όλες οι κάµερες έχουν το καφάο τους. Αλήθεια είναι ότι σε μερικές περιστάσεις δεν είναι καθόλου εμφανή. Ένα καλό κοίταγμα (π.χ. στα γύρω παρτέρια), καμιά φορά και σε μεγάλη απόσταση (π.χ. στις κάµερες της Εθνικής Οδού) είναι σίγουρο ότι θα φανερώσει το καφάo. Επίσης καμιά φορά δημιουργείται σύγχυση µε τα καφάο των καµερών παλαιού τύπου επειδή µοιάζουν µε διάφορα άλλα καφάο που υπάρχουν στους δρόµους. Αυτό το πρόβληµα λύνεται παρατηρώντας άλλα καφάο ίδιου τύπου σε άλλα σηµεία, τα οποία είµαστε σίγoυρoι ότι ανήκουν σε τέτοιες κάµερες. Στη συντριπτική πλειοψηφία τα καφάo αυτού του τύπου είναι ίδια.
Τέλος κατά καιρούς παρατηρούνται αποµακρύνσεις και ενίοτε επανατοποθετήσεις καµερών (πάνω στους υπάρχοντες στύλους).

Advertisements